“म”

“कसैले छोडेर गयो भनेर दुखित नहुनु , जो भाग्य मा छ उ जसरी नि आउँछ र जो भाग्य…

हामी किन दुखी त ?

सुन्दै, पढ्दै आएको हामीले “ज्ञानी मान्छे सुखी अनि अज्ञानी मान्छे दुखी ” हुन्छन भनेर ! अब हामी एकाइसौँ…